Blog založen 26. července 2010


Slovníček

Slovníček M - Z

23. srpna 2010 v 11:17 | elis23
Materializace - tvoření různých objektů včetně živých z éterické látky. Tento pojem zároveň označuje tímto způsobem vzniklé útvary.

Neviditelní pomocníci - duchovní Mistři, kteří se dokáží pohybovat mimo své tělo anebo být neviditelní. Rovněž duchovní Mistři, kteří již nežijí ve hmotném světě. Mnohdy lidem pomáhají tak, že o tom ani nevědí.

Noetické tělo - jedno z energetických neboli jemnohmotných těl člověka. Myšlenkové tělo (v ezoterické literatuře se běžně nezývá mentální tělo.)

Noetický svět - pátá dimenze. V noetickém světě není čas ani prostor. Lidská bytost, která se nachází v noetickém světě, se dokáže okamžitě přemístit z místa na místo, a to nejen v prostoru, ale i v čase.

Psychické tělo - jedno z energetických neboli jemnohmotných těl člověka. Tělo citů a pocitů (v ezoterické literatuře se běžně nazývá emocionální tělo).

Psychický svět - to, čemu zjednodušeně říkáme nadpřirozený svět. Čtvrtá dimenze, kde neexistuje prostor. Ten, kdo se nachází v tomto světě, se může vmžiku přenést na velké vzdálenosti.

Psychonoetiské tělo - kombinace noetického a psychického těla....

Psychonoetický svět - kombinace noetického a psychického světa....

Současná osobnost - to, co běžně chápeme pod pojmem osobnost daného jedince. Naše současná osobnost se neustále vyvíjí a snaží se splynout s trvalou osobností.

Svatá monáda - části, ze kterých se skládá Absolutno. Z každé Svaté monády vyzařuje nesčetné množství paprsků, jenž procházejí různými idejemi či archetpy, podle toho nabývají tvar a začínají existovat ve světě jevů.

Teóza - poslední stadium vývoje našeho Já, něco jako dosažení stavu osvícení, znovuspojení s nejvyšším Božstvím. Tohoto stavu můžeme dosáhnout až po mnoha inkarnacích (vtěleních) na hrubohmotné úrovní.

Trvalá osobnost- ta naše část, jež v sobě nosí zážitky ze všech našich inkarnací a přenáší si je z jednoho vtělení do druhého. Naše vnitřní Já.

Vyšší noetický svět - svět idejí a archetypů. Veškeré jevy, které vnímáme jako skutečnost, mají svůj původ zde. Když paprsek, vyzářený Svatou monádou, projde Idejí člověka, vznikne lidská osobnost. Lidé, kteří byli vyzářeni tou samou Svatou monádou, si jsou mimořádně blízcí (něco jako "spřízněné duše")

Kniha

Slovníček A - L

20. srpna 2010 v 11:36 | elis23
Dematerializace - schopnost "rozpustit" pevnou hmotu, nechat nějaký objekt zmizet

Duch svatý - neosobní supervědomí, projev síly Absolutna, jenž umožňuje tvořit vesmíry.

Duše - ta naše část, jež není ovlivněná tím, co zažíváme na zemi. Duše je nesmrtelná, nikdy se nenarodila a nikdy nezemře. Kvalitativně je shodná s Absolutne, je to tedy věčná "Božská jiskra" v nás.

Elementálové - myšlenkové formy. Každý pocit či myšlenka, kterou člověk vyšle, je elementálem. Tito tvorové či útvary mají svůj vlastní život a stávají se nezávislými na tom, kdo je projektuje.

                    - podle jiných pramenů se tak nazývají i bytosti spojené s některým ze živlů (Země - víly nebo skřítkové, Voda - mořské panny, atd.)

Éterická látka, éterická vitalita - energie, která umožňuje léčit. Éterická energie se nachází všude ve vesmíru a Mistr ji dokáže čerpat odevšad. Může ji pak odevzdat druhému člověku anebo ji využít například při materializaci.

Éterický dvojník - energetické pole, které spojuje a udržuje při životě všechna těla člověka. Každá částečka lidského těla má svůj odpaovídající éterický protějšek.

Exomatóza - schopnost vědomě opouštět své tělo a pohybovat se v psychnoetickém prostoru. (V ezoterické literatuře se pro tento jev používá pojem astrální putování a astrální svět.) Mistr se do svého těla může vrátit, kdy chce, a pamatuje si všechno, co viděl a zažil mimo tělo.

Hrubohmotné tělo - fyzické tělo člověka, nejnižší projev našeho Já. Naši současnou osobnost, vědomou si sebe sama, tvoří tři těla: hrubohmotné tělo, psychcké tělo a noetické tělo. (Podle novějších ezterických učení jsou čtyři i více.)

Idea člověka - archetyp v rámci Absolutna. Lidská bytost je stvořená tak, že božský paprsek projde Ideou člověka.

Karma - zákon příciny a následku. "Špatnou" karmu je nutné splatit formou utrpení.

Logos - část Absolutna, jež umožňuje existenci vědomí sebe sama a svobodné vůle.

Kniha
 
 

Reklama